STUDY

OPLEIDINGSCOMMISSIE (OC)

Bij de Opleidingscommissie Antropologie kan je terecht met eventuele klachten, adviezen of andere kritiek, over
vakken, docenten etc. Deze commissie brengt desgevraagd of uit eigen beweging advies uit aan de decaan en de
opleidingsdirecteur. Ze bestaat uit een aantal docent- en studentleden. De docentleden worden door de decaan
benoemd op voordracht van de opleidingsdirecteur, de studentleden worden door de decaan benoemd op
voordracht van de Studentenraad van de faculteit. De OC is elk jaar verantwoordelijk voor panel gesprekken
waarin je jou mening kan geven over de studie, de universiteit, je leraren en nog veel meer.

College Campus

FACULTY STUDENT COUNCIL

The Faculty Student Council (FSR) represents the interests of the students. The central goal is and remains improving the quality of education. They want to ensure that education at the faculties is is possible and that the preconditions for this are in place. To achieve this they give advice and they have the right of consent on certain parts. They advise on matters such as resit opportunities and options, but also about, for example, computer facilities and catering. Furthermore, they state other every year (in May) the Education and Examination Regulations (OER), in which a large part of your rights registered as a student.

ANTHROPOLOGY EDUCATION COMMITTEE

You can contact the Anthropology Education Committee with any complaints, advice or criticism about courses, teachers, and much more! This committee issues solicited and unsolicited advice to the dean and the program director. The committee consists of a number of lecturer and student members. The lecturer members are appointed by the dean on the recommendation of the program director. The student members are appointed by the dean on the recommendation of the Faculty Student Council. Every year the OC is responsible for panel discussions in which you can, for example, give your opinion about the study, the university, your teachers and countless other matters.

 

BOOKSALE

As a Kwakiutl member you can order your study books at a discount through the Athenaeum bookstore. Order your books for the second semester of the 2021/2022 academic year soon via the link! Check that you are a member of Kwakiutl and the rest is self-explanatory. Not a member yet? Sign In!

CULTURAL ANTHROPOLOGY AND DEVELOPMENTSOCIOLOGY

In de bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie bestudeer je de relatie tussen wereldwijde ontwikkelingen en belevenissen van mensen op lokaal niveau. Wil je meer weten over andere culturen elders in de wereld, of ben je juist geïnteresseerd in wat er vlak om de hoek gebeurd? Bij antropologie krijg je een nieuwe kijk op de wereld om je heen.

Want to know more about the program?

Do you want to take a look at the university together with an anthropology student?

logo boeken.jpg

VACATURES

wil je een stageplek promoten onder onze leden?