STUDIE

OPLEIDINGSCOMMISSIE (OC)

Bij de Opleidingscommissie Antropologie kan je terecht met eventuele klachten, adviezen of andere kritiek, over
vakken, docenten etc. Deze commissie brengt desgevraagd of uit eigen beweging advies uit aan de decaan en de
opleidingsdirecteur. Ze bestaat uit een aantal docent- en studentleden. De docentleden worden door de decaan
benoemd op voordracht van de opleidingsdirecteur, de studentleden worden door de decaan benoemd op
voordracht van de Studentenraad van de faculteit. De OC is elk jaar verantwoordelijk voor panel gesprekken
waarin je jou mening kan geven over de studie, de universiteit, je leraren en nog veel meer.

College Campus

FACULTAIRE STUDENTENRAAD (FSR)

De facultaire studentenraad (FSR) komt op voor de belangen van de studenten. Het centrale doel is en blijft
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Ze willen ervoor zorgen dat het onderwijs op de faculteiten zo
goed mogelijk is en dat de randvoorwaarden daarvoor aanwezig zijn. Om dit te bewerkstelligen geven ze advies
en hebben ze instemmingsrecht op bepaalde onderdelen. Ze adviseren over zaken als herkansingsmogelijkheden
en keuzeruimte, maar ook over bijvoorbeeld over computerfaciliteiten en catering. Verder stellen ze onder
andere elk jaar (in Mei) de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) vast, waarin een groot deel van je rechten
als student zijn vastgelegd.

OPLEIDINGSCOMMISSIE (OC)

Bij de Opleidingscommissie Antropologie kan je terecht met eventuele klachten, adviezen of kritiek over vakken, docenten, en nog veel meer! Deze commissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de decaan en de opleidingsdirecteur. De commissie bestaat uit een aantal docent- en studentleden. De docentleden worden door de decaan benoemd op voordracht van de opleidingsdirecteur. De studentleden worden door de decaan benoemd op voordracht van de Studentenraad van de faculteit. De OC is elk jaar verantwoordelijk voor panelgesprekken waarin je bijvoorbeeld jouw mening kan geven over de studie, de universiteit, je leraren en nog talloze andere zaken. 

 

BOEKVERKOOP

Boekenbestellen.png

Als Kwakiutl lid kun je je studieboeken met korting bestellen via boekhandel Athenaeum.

Bestel binnenkort je boeken voor het tweede semester van studiejaar 2019/2020 via de link! Vink aan dat je lid bent van
Kwakiutl en de rest wijst zich vanzelf.


Ben je nog geen lid? Meld je aan!

CULTURELE ANTROPOLOGIE EN ONTWIKKELINGSSOCIOLOGIE

In de bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie bestudeer je de relatie tussen wereldwijde ontwikkelingen en belevenissen van mensen op lokaal niveau. Wil je meer weten over andere culturen elders in de wereld, of ben je juist geïnteresseerd in wat er vlak om de hoek gebeurd? Bij antropologie krijg je een nieuwe kijk op de wereld om je heen.

Wil je weten hoe de Bachelor is opgebouwd?

Wil je een dagje meelopen met een student antropologie?

logo boeken.jpg

VACATURES

wil je een stageplek promoten onder onze leden?

 

Young & Fair zoekt antropologen!

 

Druk op de link voor alle

vacaturen van Young & Fair
 

Meer vacaturen binnenkort

online! Heb je een vacature

beschikbaar? Stuur dan

een maitlje.

2020-01-16 (2).png

De ABv zoekt Eindredacteuren en een Social Media Talent

De Antropologen Beroepsvereniging (ABv) zet zich in voor de belangen van antropologen (en antropologie geïnteresseerden) die in Nederland wonen, werken of studeren. Wij hebben een platform: antropologen.nl. Deze wordt van A tot Z, van content produceren tot aan het vormgeven van de website, gecoördineerd door ons: de ABv Webredactie. 

 

De webredactie van de ABv is op zoek naar twee nieuwe Eindredacteuren en een Social Media Talent! Het gaat om vrijwillige functies (max 4 u/ week) binnen een klein enthousiast team van antropologen.