top of page

Thu, 14 May

|

Online - Zoom

Extra ALV

Tijdens deze extra ingelaste ALV willen we de Statuten, Huishoudelijk Reglement en het Reglement van Orde der Algemene Ledenvergadering bespreken. Deze documenten zijn te vinden op onze website. Mocht je vragen hebben of wil je oude documenten inzien, mail dan naar voorzitter@kwakiutl.nl

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
Extra ALV
Extra ALV

Time & Location

14 May 2020, 20:00

Online - Zoom

About the event

1. Opening

2. Vaststellen voorzitter

3. Vaststellen notulist

4. Mededelingen

5. Binnen gekomen stukken

6. Vaststellen agenda

7. Vaststellen notulen ALV 6 februari 2020

8.     Begroting; geldverandering Notaris statuten voorstel

9. Bespreken Statuten 

10. Stemmen verandering Statuten

11. Bespreken Huishoudelijk Reglement

12. Stemmen verandering Huishoudelijk Reglement

13. Bespreken Reglement van Orde der Algemene Ledenvergadering

14. Stemming inbreng en verandering Reglement van Orde der Algemene Ledenvergadering

15. Wat verder ter tafel komt (WVTTK)

16. Rondvraag

17. Sluiting

Share this event

bottom of page